Які відмінності між первинними та вторинними забруднювачами?

Викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище

Дослідження охорони навколишнього середовища показали збільшення кількості забруднюючих речовин в атмосфері Землі, водних шляхах і грунті. Ці забруднювачі надходять з ряду джерел, включаючи сільськогосподарську промисловість, виробничі підприємства та міські центри. Оскільки країни в усьому світі продовжують індустріалізувати свої економіки, і міста продовжують швидку урбанізацію, кількість забруднюючих речовин, що викидаються в навколишнє середовище, постійно зростає. Навіть повсякденні, здавалося б, звичайні заходи, такі як водіння особистих автомобілів до роботи, впливають на навколишнє середовище, викидаючи велику кількість забруднюючих речовин.

Розуміння деталей про те, які забруднюючі речовини проникають у грунт, водні шляхи та повітря, важливі для боротьби з будь-якими збитками, які вони можуть завдати. Деякі важливі деталі включають: джерело забруднюючих речовин, спосіб викиду та взаємодію в навколишньому середовищі. Без цієї інформації запобігання шкідливим наслідкам важко, якщо не неможливо. Дана стаття присвячена видам забруднюючих речовин, виявлених у забрудненні повітря: первинних та вторинних.

Що таке основний забруднювач?

Основний забруднювач викидається з одного джерела в повітря, де він може забруднювати природні середовища існування і концентруватися в геометричній прогресії протягом часу. Деякі з найбільш поширених забруднюючих речовин включають: двоокис вуглецю, оксид азоту, хлорфторуглероди, діоксид сірки, леткі органічні сполуки, ртуть і тверді частинки. Ці викиди потрапляють в атмосферу природними причинами, наприклад, виверженнями вулканів, і людською діяльністю, як і обробна промисловість. Головним чинником, що сприяє викидам основних забруднюючих речовин в атмосферу, є викиди транспортних засобів. Спалювання бензину і дизельного палива в двигунах внутрішнього згорання призводить до значних викидів вихлопних газів.

Що таке вторинний забруднювач?

Вторинний забруднювач не є прямим викидом з одного джерела. Замість цього ці забруднюючі речовини утворюються, коли 2 або більше первинних забруднювачів реагують один з одним в атмосфері. Приклад цього можна побачити, коли оксид азоту та вуглеводні реагують з сонячним світлом, що призводить до озону. Інший приклад вторинного забруднювача відбувається тоді, коли оксид азоту та діоксид сірки реагують з водою в атмосфері, створюючи кислотні дощі. До інших вторинних забруднювачів належать: смог, діоксид азоту, нітрати пероксиацилу і сірчана кислота.

На створення вторинних забруднювачів впливає ряд факторів, серед яких: розміри частинок, рівні концентрації, міцність на УФ та зовнішні погодні умови. Багато експертів повідомляють, що вторинні забруднювачі можуть завдати значно більшої шкоди навколишньому середовищу, ніж первинні забруднювачі. Крім того, ці речовини викликають особливу занепокоєння, враховуючи їх мінливість і схильність до формування з широкого спектра первинних забруднювачів.

Як первинні забруднювачі реагують на атмосферу?

Як зазначалося раніше, кілька факторів можуть сприяти створенню вторинних забруднювачів в атмосфері. Одним з найважливіших з них вважається розмір частинок. Ці тверді частинки, які можна в будь-який час переносити повітрям, поглинають невелику кількість частинок газу на рівень їх поверхні. Коли це поглинання відбувається, гази стають сильнішими, ефективно підвищуючи свій рівень токсичності.

Вплив первинних і вторинних забруднювачів

Дослідники виявили зв'язок між первинними забруднювачами та глобальними змінами клімату. Крім того, відомо, що вторинні забруднювачі викликають ряд негативних впливів на навколишнє середовище. Зокрема, первинні забруднювачі відомі своїми корозійними властивостями, які можуть завдати шкоди екосистемам, а також техногенною інфраструктурою.

Коли забруднюючі речовини в атмосфері присутні як смог, вони можуть знизити видимість ділянки або викликати респіраторні і серцеві проблеми у людей. Деякі медичні працівники вважають, що смог призводить до астми у дітей, а також підвищує ризик пневмонії. На тварин також може вплинути низька якість повітря, що змушує їх шукати нові місця проживання. Цей вторинний забруднювач став поширеним явищем у міських районах світу, особливо в містах з високою щільністю населення. Фотохімічний смог може складатися з декількох вторинних забруднювачів, таких як озон і азотна кислота.

Крім того, виснаження озону є одним з наслідків первинних і вторинних забруднювачів в атмосфері. Виснаження озону викликається хлорфторуглеродами, що згортає озонові шари. Тонше, або в деяких випадках не існує, озон дозволяє небезпечним сонячним ультрафіолетовим променям дістатися до поверхні землі. Ці ультрафіолетові промені шкідливі для життя рослин і людей. У людей це може викликати проблеми зір і рак шкіри.

Кислотний дощ, вторинний забруднювач, відбувається десь біля електростанцій, що спалюють викопне паливо. Цей дощ, наповнений оксидами азоту та сірки, впадає у водні шляхи, змінюючи морські середовища проживання. Крім того, це може мати негативний вплив на урожайність сільськогосподарських культур.

Як згадувалося раніше, первинні та вторинні забруднювачі також були пов'язані з глобальними змінами клімату. Одним з результатів цього стало підвищення температури в усьому світі. Зі збільшенням температури в більш холодних регіонах танення снігу, льоду та льодовиків сприяє зростанню рівня моря. Збільшення рівня моря загрожує прибережним громадам, особливо острівним країнам. Зі збільшенням температури в більш теплих регіонах кількість опадів зменшується. Ці збільшені випадки посухи часто призводять до опустелювання.

Високі рівні забруднюючих речовин можна також переносити на земну поверхню, де вона просочується в підземні води і вимивається у водні шляхи. Одним з результатів цього є евтрофікація, яка є вищою, ніж середня концентрація азоту у воді. Цей вміст азоту створює ідеальні умови для водоростей, які незабаром починають захоплювати морські середовища проживання. Коли водорості стають товщі, він блокує проникнення сонячного світла у воду, що перешкоджає зростанню інших морських рослин, що створюють кисень. З меншою кількістю рослин у водах риби та інші морські види не в змозі отримати всі свої дієтичні потреби. Зрештою, еутрофікація також призводить до зниження життя морських тварин.

Запобігання забрудненню повітря

Враховуючи, що приватні перевезення є одним з основних джерел внесення основних забруднюючих речовин в атмосферу, зменшення використання транспортних засобів двигунів внутрішнього згоряння є одним з основних засобів запобігання забрудненню повітря. Експерти пропонують збільшити використання громадського транспорту або їздити на роботу в автобазах, нічого, щоб зменшити кількість автомобілів на дорозі.

Інші способи запобігання надходження первинних забруднюючих речовин в атмосферу (а також утворення вторинних забруднюючих речовин) здійснюється шляхом інвестування у відновлювану енергію. Продемонструвати підтримку і вимагати відновлюваної енергетики може спонукати більше урядів у всьому світі інвестувати в сонячну, вітрову та гідротехнічну інфраструктуру для задоволення енергетичних потреб. Там, де це недоступно, зацікавлені особи можуть скоротити використання енергії, виконуючи кілька простих кроків протягом усього дня, як вимкнення світла та інших електронних приладів, коли вони не використовуються.

Залишатися в курсі та закликати уряди та приватні організації до заходів щодо зменшення викидів первинних забруднюючих речовин є одним з найкращих способів боротьби із забрудненням повітря та зміною клімату.