Який тип уряду має Узбекистан?

Короткий огляд

Республіка Узбекистан є однією з двох країн з двома замкнутими замками. Межує з п'ятьма країнами, що не мають виходу до моря, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном, Афганістаном і Туркменістаном. Це президентська конституційна республіка з президентом, що очолює і державу, і уряд. Виконавчі повноваження мають уряд, а законодавча влада - у двох палатах Верховної Асамблеї. Судова система складається з Верховного Суду, Конституційного Суду та Вищого економічного суду. Уряд Узбекистану забезпечує керівництво ефективним функціонуванням економіки країни, виконанням закону, соціальним і культурним розвитком.

Уряд Узбекистану має правову основу в Конституції Узбекистану. Уряд перебуває на трьох рівнях: виконавчій, законодавчій та судовій. Конституція 1992 року офіційно створила поділ влади на три урядові уряди. Незважаючи на те, що імена державних установ змінилися з часів набуття незалежності в 1991 році, інститути все ще схожі на ті, які існували до розпаду Радянського Союзу. Основні ролі уряду включають забезпечення прогресивного економічного, соціального та культурного зростання та впровадження законів і політики Верховної Асамблеї.

Виконавча влада Уряду Узбекистану

Виконавча влада складається з президента, прем'єра, міністрів і заступників міністрів. Президент обирається на п'ятирічний термін народним голосуванням на вільних і чесних виборах. Він або вона призначає прем'єр-міністра і заступника міністра, які входять до його кабінету. Президент отримує Верховну виконавчу владу за конституцією. Він або вона також має повноваження призначати суддів національних судів, оголошувати війну або надзвичайний стан, а також розпускати парламент. Виконавча влада залишається найпотужнішою гілкою влади, де деякі виконавчі декрети замінюють деякі демократичні особливості конституції. Президент, прем'єр-міністр, міністри і заступники міністрів формують Кабінет Міністрів, відповідальних за ефективне функціонування країни.

Законодавче управління Уряду Узбекистану

Законодавчою владою Уряду Узбекистану називають Олійський Меджліс або Верховну Асамблею. Верховна Рада ухвалила Верховну Раду у 1995 році і залишилася однопалатна до січня 2005 року. Парламент має 150 членів у Законодавчій палаті та 100 членів Сенату, які обираються з територіальних виборчих округів і на сесії округів відповідно на п'ятирічний термін. 84 члени Сенату обираються безпосередньо, 16 - призначаються президентом. І Законодавчу палату, і Сенат очолюють голови, які не мають строку. Законодавча влада зустрічається лише кілька днів на рік і має мало повноважень для формування закону, оскільки влада має виконавчу владу.

Судова філія уряду Узбекистану

Судова влада Уряду Узбекистану складається з Верховного Суду, Конституційного та Вищого господарських судів. Суди здійснюють судові повноваження, хоча повноваження були затьмарені органами виконавчої влади. Судова влада не має незалежності, оскільки президент має повноваження призначати та звільняти суддів національного суду.